Genealogie Van Huffelen  

De stamvader van deze genealogie woont in 1773 in Eelde. De wijze van schrijven van zijn familienaam varieert dan nogal: ‘Van Uffelte’ ‘Van Uffel’ en ‘Van Hüffel’. In de 19e eeuw kristalliseert de naam zich uit tot ‘Van Huffelen’, die uiteindelijk door alle nakomelingen wordt aangehouden
Ondanks verder onderzoek is het niet gelukt om van de stamvader meer te weten te komen. Het ligt voor de hand te denken dat hij uit Uffelte (Dr.) komt, maar daarvoor zijn geen bewijzen gevonden. Ook voor het vermoeden dat hij vanwege de ü uit Duitsland zou stammen, zijn geen aanwijzingen gevonden. Bijzonder is wel dat zijn zoon Christoffer in 1802 in het Duitse Magdeburg is overleden. Onderzoek aldaar is lastig omdat niet bekend is in welk district hij is overleden en heeft daarom niet plaatsgehad.
 

Generatie I

 I.   Gerrit van Uffelte    Hij trouwde met Catharina Edens , (dochter van Reinoldus Edens en Willemtje Eitens)        overleden na 02.06.1790.

Op 30 april 1773 verschenen voor het gerecht van Groningen Eijte Edens en Margje Isebrands, weduwe van Thole Jans in verband met het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Als getuigen voor de bruid waren aanwezig: Gerrit van Hüffel als zwager, Katharine Edens als volle zuster, Jacob Jans Doedens als zwager en Alberdijna Edens als volle zuster, allen wonend te Eelde. Namens de bruid: Geertjen Isebrands als volle zuster, Tonnis Mekkes als aangetrouwde oom en Claasjen Jans. Het huwelijk tussen Eijte Edens, "van Eelde", en Margje Isebrands werd 27 mei 1773 te Groningen voltrokken.
Gerrit van Uffelte staat in 1774 vermeld in het Haardstedenregister onder Eelde: ‘keuter en neeringdoende'. In hetzelfde register van 1784 onder Paterswolde
: ‘
De weduwe van de coopman van Uffelte keuter en neeringdoende’. In 1775 koopt hij een huis van Lucas Trip, burgemeester van Groningen.

     Arend R. Arends schrijft in zijn boek ‘Huizen in Eelde en hun Bewoners 1744-1850’: 
Gerrit van Uffel of Uffelte wordt in 1774 vermeld met nering voor Lucas Morsing (), die dan mogelijk ook in huis (nr. 43) woont en is blijkbaar eigenaar geworden van het huis.
In 1775 is er een schuldverklaring van Gerrit van Uffelte, koopman te Eelde en zijn vrouw Catharina Edens voor resp. 950 gulden ontvangen winkelwaren en een lening van 200 gld. uit 1773.
In 1777 verkoopt Catharina Edens huis 43 aan Hendrik Donkens, waarbij haar zwager ? Jacob Doedens optreedt als volmacht.
Catharina is mogelijk een dochter van Reinoldus Edens en Willemtje Eitens.
 
In 1780 wordt Gerrit van Uffelte benoemd als medemomber over de kinderen van Jacob Doedens en Albertje Edens. Hij woont dan al in Paterswolde, waar Catharina Edens in 1784 in de buurt van huis 138 of 140 wordt vermeld als weduwe van de koopman van Uffelte met nering.’

In 1776 of 1777 komt de volgende vermelding voor in een belastingregister:
I. belasting over f 1480,90 waarvoorde coopman van Uffelte een plaats te Eelde aan de bakker Hendrik  Donkens bij inschrijvinge heeft verkogt;
II. belasting over f 116,-- waarvoor hij twee akkers in deselve uitmijninge aan Jacob Weeman heeft verkogt.
Gerrit is overleden tussen 1780 en 16.04.1782. Catharina betaalt voor het armenlaken voor overlijden van haar man op 17.04.1782.
Catharina is overleden na 02.06.1790, want er is een schuldbekentenis aan Frerik Cornelis op 02.06.1790. Catharina noemt zich ook Catharijne van Uffelte.
 

       
Kinderen:

1. Christoffer van Huffel   (zie IIa)

Generatie II

IIa     Christoffer van Huffel . Hij trouwde met Roelfien Willems Biemold , getrouwd 30.03.1783 in Eelde, ovl. 1798 in Eelde.  Christoffer overleed 1802 in Maagdenburg.

          Cristopher van Huffel wordt genoemd in de huwelijksinschrijving van Geesje Eitens (getrouwd geweest met zijn oom Jacob Doedens) als zij in 1795 trouwt met Geert Klaassen. Hij wordt vermeld als 'pro qua Christopher van Huffel als neev'.

                             Kinderen:           

            1.       Gerrit van Huffel(en) (zie IIIa)

            2.       Wilmina Catrina van Uffel (zie IIIb)

            3.       Trijntje van Uffel (zie IIIc)

          Bij de inschrijving van de geboorte van haar dochter Roelfien in 1818 wordt zij vermeld als Catharina Wilhelmina van Uffelte

            4.       Janna van Huffel , gedoopt 17.04.1791 in Eelde.

            5.       Willem van Uffel , gedoopt 03.06.1796 in Groningen.

          Generatie III

 IIIa.   Gerrit van Huffel(en) , gedoopt 22.02.1784 in Eelde.  Hij trouwde met (1) Geesje Klasen Beening , ovl.                24.01.1814 in Zweeloo.  Hij trouwde met (2) Grietje Hendriks Oosting , getrouwd 16.01.1815 in Zweeloo,                (dochter van Hendrik Jansen en Annigje (Geerts) Oosting ) gedoopt 21.12.1780 in Sleen, overleden 06.11.1848             in Sleen. Gerrit overleed 06.10.1840 in Sleen (Erm).                  

Register naamsaanneming Sleen-Zweeloo 1811:
Verscheen Gerrit van Uffelen, wonende te Noordsleen, welke verklaarde dat hij tot zijn familienaam bleef behouden de naam Van Uffelen en tot zijn voornaam Gerrit, en dat hij heeft een dochter Roelfje oud twee jaren bij hem thuis wonende, getekend Zweeloo.
Van het huwelijk tussen Gerrit en Geesje Klasen Bening is geen inschrijving gevonden.
Uit de acte van het huwelijk tussen Gerrit en Grietje Oosting: Gerrit van Huffelt, 31 jaar, beroep arbijder, wonende te Noordsleen, zoon van Christoffer van Uffelt en van Roelfien Willems, weduwnaar van Geesjen Klasens en Grietjen Hendriks, 35 jaar, beroep arbijdster, wonende te Noordsleen, meerderarige dochter van wijlen Hendrik Jansen en Annigje Oosting. Ondertekent: Gerrit van Uffelt
Lijst van weerbare mannen 1811: Gerrit van Huffel, geb. 22.02.1784, Noordsleen (Zweeloo), landbouwer.
Wat de naam betreft: in 1928 wordt hij in een acte Van Uffelen genoemd maar tekent met Van Uffelte
.

                      Kinderen van Geesje Klasen Beening:

            1.       Roelfien van Uffelen , geb. 15.03.1811. (zie IVa)

                      Kinderen van Grietje Hendriks Oosting:

            2.       Hinderikus van Huffelen, geb. 08.06.1815 in Noord Sleen, ovl. 15.07.1886 in Avereest.

            3.       nn , geb. 09.01.1817 in Sleen, ovl. 09.01.1817 in Sleen.

            4.       Cornelis Johannes van Huffelen , geb. 07.01.1819. (zie IVb)

 

IIIb.   Wilmina Catrina van Uffel, gedoopt 30.04.1786 in Eelde.  Zij trouwde met Evert Jans Batterham, getrouwd 10.11.1810 in Groningen, geb. ca. 1787, ovl. 12.11.1846 in Bunde.  Wilmina overleed 01.12.1851 in Eelde.

                
- Doopboek Eelde: Op de 30 April (1786) is gedoopt Wilmina Catrina Dogter van Christoffer van Uffel             en Roelfien Willems te Paterswolde
                
- Trouwboek Groningen: Evert Jans Batterham van Bonda en Wilmina Catrina van Uffel van                     Paterswolde ingevolge aantekening van L.B: Folmer Pred te Bonda ondertr. daar 23 Sept. 1810, trouwt             zaterdag 10.11.1810 te Groningen (volgens belasting van Bonda)
                
- Huwelijksacte dochter Margaretha: Wilhelmina verklaart geen schrijven te hebben geleerd en daarom             niet te kunnen tekenen.

                                           Kinderen:

1.      Margaretha Frederika Batterham , geb. 25.04.1815 in Bunde (Weener).  Zij trouwde met Jan Alvrigs Veldhuis , getrouwd 01.06.1843 in Vlagtwedde, geb. 29.09.1814 in Sellingen, (zoon van Alvrigs Jan Veldhuis en Derkien Harms Thools ).

2.      Stofferdus Everhardus Batterham , geb. 20.09.1928. (zie IVc)

 

IIIc.   Trijntje van Uffel , gedoopt 23.03.1788 in Eelde.  Zij trouwde met Jan Jans Horst , getrouwd 22.05.1814 in Eelde, (zoon van Jan Roelfs Horst en Albertien Abels ) gedoopt 01.10.1786 in Eelde, ovl. 01.01.1869 in Eelde.  Trijntje overleed 01.12.1851 in Eelde.

                                    Kinderen:

1.      Jan Horst , geb. 08.05.1815 in Paterswolde (Eelde).  Hij trouwde met Fransina Engberts , getrouwd 20.05.1848 in Eelde, (dochter van Freerk Engberts en Catharina Hontong ). Jan overleed 12.11.1861 in Eelde.

2.      Roelfien Horst , geb. 21.09.1818 in Eelde.  Zij trouwde met Willem Reeder , getrouwd 06.03.1847 in Eelde, geb. 25.08.1796 in Dokkum, (zoon van Johan Joost Reeder en Elisabeth Mekkel), ovl. 14.01.1873 in Eelde.  Roelfien overleed 05.09.1863 in Eelde.

3.      Albert Jans Horst , geb. 03.05.1822 in Eelde.  Hij trouwde met Aaltje Lijffering, geb. 25.08.1814 in Leek, (dochter van Jannes Jochems Lijffering en Janna Jans Schelhaas ).

4.      Mina Horst , geb. 28.11.1826 in Eelde.  Zij trouwde met Harm Egbert Mensinga , getrouwd 18.02.1849 in Eelde, geb. 21.10.1812, (zoon van Jan Harms Mensinga en Grietje Harms ).

                            

Generatie IV

IVa.   Roelfien van Uffelen , geb. 15.03.1811 in Odoorn.  Zij trouwde met Waander Boezen , getrouwd 07.03.1835 in Sleen, (zoon van Hendrik Boezen en Fennechien Rosing ) gedoopt 19.08.1810 in Sleen, ovl. 20.08.1877 in Sleen.  Roelfien overleed 18.02.1869 in Sleen (Erm).

             Dat op den veertienden dezer maand door de familieraad gehouden over het minderjarige kind (Roelfien)                 van Gerrit van Uffelte weduwnaar van wijlen Geesje Klasen te Noordsleen overleden een toeziende                 voogd is benoemd, welke door den heer Vrederegter van het kanton Dalen te zelve dage is                                     beëdigd. Zulks certificere ik ondergetekende griffier van 't Vredegregt voornoemd.
             Koevorden den 27 December 1814. w.g. griffier

                        Kinderen:

            1.       Hendrik Boezen , geb. 1835, ovl. 1835.

            2.       Gerrit Boezen , geb. 1836, ovl. 1918.

            3.       Hendrik Boezen , geb. 1839.

            4.       Geessien Boezen , geb. 1842.

            5.       Fennechien Boezen , geb. 1846.

            6.       Albert Boezen , geb. 1854.

 

IVb.     Cornelis Johannes van Huffelen , geb. 07.01.1819 in Sleen.  Hij trouwde met Gerharda van der Horst , getrouwd 14.05.1847 in Sleen, geb. 27.08.1824 in Sleen, (dochter van Derk van der Horst en Willempien Fransen ) ovl. 17.07.1859 in Dalen.  Cornelis overleed 04.11.1875 in Dalen.

                                    Kinderen:

1.              Gerrit van Huffelen geb. 31.10.1847. (zie Va)

2.              Willemtien van Huffelen , geb. 19.10.1849 in Sleen.  Zij trouwde met Klaas Keijzer , getrouwd 18.08.1883 in Avereest, geb. ca. 1854, (zoon van Bonne Keijzer en Antje Groenhout ). Willemtien overleed 18.05.1910 in Zwolle.

3.              Grietien van Huffelen , geb. 03.02.1852 in Sleen.  Zij trouwde met Hinderikus Cremer , getrouwd 20.12.1877 in Coevorden, geb. 09.10.1846 in Coevorden, (zoon van Johannes Cremer en Sophia Schuilenberg ) ovl. 17.09.1910 in Emmen.  Grietien overleed 20.11.1911 in Emmen.

4.              Derk van Huffelen , geb. 30.08.1854. (zie Vb)

5.              Hendrika van Huffelen , geb. 30.08.1857 in Dalen.  Zij trouwde met Johannes Vos , getrouwd 28.07.1881 in Coevorden, geb. 16.10.1856 in Hoogeveen, (zoon van Johannes Vos en Johanna Kats ). Hendrika overleed 1944.

                            

IVc.     Stofferdus Everhardus Batterham , geb. 20.09.1928 in Bunde (Weener).  Hij trouwde met Wilhelmina Emmelot , getrouwd 29.06.1851 in Groningen, geb. 15.04.1829 in Niekerk (Oldekerk), (dochter van Hendrik Emmelot en Stientje Bus ). Stofferdus overleed 13.06.1853 in Groningen.

       De huwelijksakte vermeldt:
Stofferdus Everhardus geb. te Bunda 32 jr schoenmaker wonend te Groningen doch gedomicilieerd te Bunda Ambt Weener minderjarige zoon van wijlen Evert Jans Batterham in leven beroep broodbakker en van Wilhelmina Catharina van Huffelen van beroep broodbakkersche wonende te Bunda, thans hier tegenwoordig en hare toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk gevende als bruidegom ter eene en Wilhelmina Emmelot geb. te Niekerk, gem. Oldekerk, 22 jr dr van wijlen Hendrik Emmelot in leven beroep barbier en van Stientje Bus van beroep tappersche wonend te Groningen thans mede hier tegenwoordig.
Getuigen: David Bingam, barbier, zwager van de echtgenote, Willem Dam, bediende, neef van de echtgenote, beide andere getuigen niet verwant, allen wonende te Groningen.
De moeder Wilhelmina Catharina van Hüffelen stemt in met het huwelijk (schrijft de predikant van Bunde).

                                                Kinderen:

1.      Christina Wilhelmina Batterham , geb. 07.08.1852 in Groningen.  Zij trouwde met

Hermannus Amsing , getrouwd 19.08.1875 in Groningen, geb. 29.09.1847 in Groningen, (zoon van Jakob Amsing en Sophia Bruins ).

                            

Generatie V

 

Va.      Gerrit van Huffelen , geb. 31.10.1847 in Sleen.  Hij trouwde met Magrieta Jentina Hatzmann , getrouwd 07.07.1879 in Bellingwolde, geb. 12.02.1853 in Bierum, (dochter van Alexander Gijsbert Hatzmann en Margrieta Niesina Seidel ). Gerrit overleed 09.08.1921 in Borger.

                                    Kinderen:

            1.       Gerada Niesina Johanna van Huffelen,   geb. 20.08.1882. (zieVIa)

            2.       Margrieta Niesina van Huffelen , geb. 24.02.1885 in Odoorn, ovl. 26.02.1885 in Odoorn.

            3.       Alexander Gijsbert van Huffelen , geb. 28.12.1885. (zie VIb)

            4.       Cornelis Johannes van Huffelen , geb. 18.11.1889 in Odoorn.  Hij trouwde met Roelofje Botter .

            5.       Hendrikus van Huffelen , geb. 21.01.1893 in Odoorn, ovl. 26.02.1893 in Odoorn.

            6.       Marinus Niesinus van Huffelen , geb. 21.01.1893 in Odoorn, ovl. 27.02.1893 in Odoorn.

 

Vb.      Derk van Huffelen , geb. 30.08.1854 in Sleen.  Hij trouwde met (1) Marchien Drenth , getrouwd 11.06.1874 in Dalen, geb. 12.02.1851 in Wildervank (Stadskanaal), (dochter van Berend Berends Drenth en Trientje Volkerts ) ovl. 17.09.1875 in Dalen.  Hij trouwde met (2) Sara Cornelia Hatzmann , getrouwd 21.07.1881 in Smilde, geb. 10.09.1849 in Bierum, (dochter van Alexander Gijsbert Hatzmann en Margrieta Niesina Seidel ) ovl. 31,12.1933 in Assen.  Derk overleed 11.10.1883 in Coevorden.                    

       Over de grootvader van Sara Cornelia en Margrieta Jantina schrijft Hans Seidel:
Sedert enige jaren had hij (Johannes Hatzmann, geb. 8.6.1773 te Nassau-Dietz als zoon van Friedrich Hatzmann en Elisabeth Bronsvelt) kennis aan een meisje.
Sara Cornelia Webster. Zij woonde ook te Coevorden. Op 4 februari 1821, des namiddags om 5 uur, werd te Coevorden het huwelijk voltrokken tussen Johannes Hatzmann en Sara Cornelia Webster. Het huwelijk werd gesloten door burgemeester Gerrit Wildrik. De ouders van Hatzmann waren reeds overleden, maar de ouders van Sara Cornelia (Alexander Gijsbert Webster en Helena Clara Crayeveld) waren bij het huwelijk tegenwoordig.
Als getuigen traden op: Enno Hendrik Hauer, schrijver, oud 36 jaar; Berend Willemsen, tapper, oud 31 jaar; Albert Niterink, verver, oud 23 jaar en Hendrik Blankgagel, kleermaker, oud 42 jaar.
Nadat ze door het huwelijk waren verenigd, erkenden beiden de twee kinderen, welke voor het huwelijk reeds waren geboren. Alexander Gijsbert Hatzmann, geboren te Coevorden op 16 februari 1818 en Helena Clara Hatzmann, geboren 27 juli 1820 te Groningen. Het echtpaar nam zijn intrek in een woning, staande aan de Bentheimerstraat no. 171. Aldaar werden nog drie kinderen geboren.
Omstreeks 1826 vetrok het gezin naar Hoogersmilde, en ging wonen aan het adres Wijk C, no. 7. Het huis staat er nog naast de tegenwoordige zuivelfabriek. Te Smilde werden nog 5 kinderen geboren.
Ook Alexander Gijbert Webster ging te Smilde wonen.
(Hans Seidel: Johannes Hatzmann, beroepssoldaat in hart en nieren, NDV 1967).

                                    Kinderen van Marchien Drenth:

            1.       Cornelis Johannes van Huffelen , geb. 14.09.1874 in Dalen, ovl. 01.03.1878 in Dalen.

                             Kinderen van Sara Cornelia Hatzmann:

            2.       Cornelia Johanna van Huffelen , geb. 29.12.1881 in Sleen.  Zij trouwde met Hendrik Zweers , getrouwd 28.12.1904 in Assen, geb. 12.03.1878 in Anlo, (zoon van Albert Zweers en Willemtje Steenstra ).

            3.       Margrita Niziena van Huffelen , geb. 21.12.1882. (zie VIc)

 

 Generatie VI

 

VIa.     Gerada Niesina Johanna van Huffelen , geb. 20.08.1882 in Dalen.  Zij trouwde met Jan Danes .  Gerada overleed 13.01.1940 in Hoogeveen.

                      Kinderen:

1.      Gezina Danes .  Zij trouwde met Lubbertus Winter .

2.      Margrieta Jentina Danes , geb. 10.11.1911 in Hoogeveen.  Zij trouwde met Harm Ringenaldus ,

       ovl. 12.01.1982.  Margrieta overleed 29.03.2004 in Assen.

            3.    Jentina Danes .  Zij trouwde met Smiths .

            4.    Gerrit Danes .  Hij trouwde met Jantje Pras .

 

VIb.     Alexander Gijsbert van Huffelen , geb. 28.12.1885 in Odoorn.  Hij trouwde met Trientje Smit , getrouwd 09.09.1910 in Onstwedde, geb. 14.05.1887 in Appingedam, (dochter van Klaas Smit en Jantje Groeningen ) ovl. 19.12.1978 in Assen.  Alexander overleed 29.08.1959 in Assen.

Huwelijkakte:: Alexander Gijsbert 24 jaren, wonende te Nieuw-Buinen, beroep timmerman. Trientje en haar ouders wonen te Stadskanaal (gem. Onstwedde); vader Klaas is tuinier.
Getuigen:
Jan Smit, 24 jaren, tuinier wonende te Stadskanaal, broeder  der bruid
Gerrit Smit, 22 jaar, tuinier, wonende te Winterswijk, broeder der bruid
Hendrik Speelman, 29 jaar, landbouwer, wonende te Stadskanaal behuwd broeder der bruid
Gerrit Smit, 25 jaar, meubelmaker, wonende te Appingedam, neef der bruid.
(Klaas Smit, geb. 15.12.1886 te Appingedam was bij zijn huwelijk 26 jaar en tuinier te Tjamsweer).

                                    Kinderen:

            1.       Gerrit van Huffelen geb. 01.04.1912. (zie VIIa)

            2.       Klaas Jan van Huffelen , geb. 13.06.1913 in Wildervank.  Hij trouwde met Jo Janssen .

            3.       Cornelis Johannes van Huffelen geb. 14.06.1915.(zie VIIb)

            4.       Jan van Huffelen geb. 22.07.1918.(zie VIIc)

            5.      Magrieta Jentina van Huffelen , geb. 05.08.1919 in Wildervank.  Zij trouwde met Jan Bultstra , getrouwd 25.04.1947.

            6.      Jantje van Huffelen , geb. 13.02.1921 in Onstwedde.  Zij trouwde met Johannes Zoer , getrouwd 24.04.1947

            7.       Alexander Gijsbert van Huffelen . geb. 06.09.1922. .(zie VIId)

            8.      Jacobina van Huffelen , geb. 17.01.1924 in Rolde.  Zij trouwde met Ernst Broekman , getrouwd 04.03.1948 in Assen.

            9.      Gerada Neziena Johanna van Huffelen , geb. 22.09.1925 in Gasselte.  Zij trouwde met D. Kloosterman , getrouwd 19.05.1949 in Assen.

            10.     Johanna Frederika van Huffelen , geb. 26.01.1927 in Gasselte, ovl. 29.03.1928 in Assen.

            11.     Johannes Fredericus van Huffelen geb. 15.01.1929.(zieVIIe)

 

VIc.     Margrita Niziena van Huffelen , geb. 21.12.1882.  Zij trouwde met Georg Arend Hommes , getrouwd 15.11.1906 in Rolde, geb. 05.12.1881 in Assen, (zoon van Arend Hommes en Margrieta Katriena Grosman ) ovl. 15.10.1959 in Assen.  Margrita overleed 1958.

                                    Kinderen:

            1.       Margrieta Katriena Hommes , geb. 13.03.1909 in Assen.

            2.       Sara Cornelia Hommes , geb. 13.03.1909 in Assen.

 

 Generatie VII

 

VIIa.   Gerrit van Huffelen , geb. 01.04.1912 in Wildervank.  Hij trouwde met Jacoba M. Cornelissen .

                             Kinderen:

            1.       Alexander Cornelis van Huffelen

            2.       Gerrit Gijsbert van Huffelen

            3.       Tineke Marike van Huffelen

 

VIIb.   Cornelis Johannes van Huffelen geb. 14.06.1915 in Wildervank.  Hij trouwde met Trijntje Veldhuis , getrouwd 05.12.1940 in Assen, geb. 05.09.1915 in Assen, (dochter van Remmelt Veldhuis en Niesiena Keizer ) ovl. 17.01.2000 in Assen.  Cornelis overleed 29.12.1990 in Assen.

                             Kinderen:

            1.       Trientje Niesina van Huffelen

            2.       Remmelt Alexander van Huffelen

 

VIIc.    Jan van Huffelen , geb. 22.07.1918 in Wildervank.  Hij trouwde met Fijktje Martens , ovl. 01.04.2001 in Stadskanaal.  Jan overleed 12.02.1992.

                             Kinderen:

            1.       Jan van Huffelen .

            2.       Janny van Huffelen . 

            3.       Alexander Gijsbert van Huffelen .

 

VIId.   Alexander Gijsbert van Huffelen , geb. 06.09.1922 in Onstwedde.  Hij trouwde met L. Kuiper . getrouwd 19.07.1951.

                             Kinderen:

            1.       Bregtje van Huffelen

            2.       Trijntje van Huffelen .

            3.       Alexander Gijsbert van Huffelen

 

VIIe.   Johannes Fredericus van Huffelen , geb. 15.01.1929 in Assen.  Hij trouwde met Annigje Kollen .  Johannes overleed 24.09.1979 in Exloo.

                             Kinderen:

            1.       Lex van Huffelen .

            2.       Hilbert van Huffelen .

  terug naar startpagina  fam. Van Huffelen

   

©  Henk Ratering -  email: zie startpagina